Кибер, аюулгүй байдал болон Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамрагдлаа.

A- A A+
Кибер, аюулгүй байдал болон Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамрагдлаа.

Хэлтсийн эцэг эхийн зөвлөл болон Цагдаагийн газрын Кибер, аюулгүй байдал хариуцсан мөрдөгч ахлах дэслэгч Б.Батзориг "Кибер, аюулгүй байдал" сэдвээр, Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх мэргэжилтэн ахмад Ц.Ганчимэг "Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх" сургалтуудыг 2023.11.21-ны өдөр нийт албан хаагчдын дунд зохион байгууллаа.

#эерэг_хандлагыг_эрдэнэтээс

#бүх_нийтийн_соёлын_боловсрол

#Эерэгхандлага

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС