ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг 2024 оны 04 сарын 26-ны өдрийн 18:00 цагт түр зогсооно.

A- A A+

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх хэсэгт “Иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг санал авах өдрөөс 60 хоногийн өмнө зогсоож, санал авах өдрийн дараах өдрөөс сэргээнэ” гэж заасны дагуу иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг ажлын цагийн хуваарийн дагуу 2024 оны 04 сарын 26-ны өдрийн 18:00 цагт хааж сонгуулийн санал авах өдрийг дуустал хугацаанд түр зогсооно.