Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг 2024 оны 04 сарын 26-ны өдрийн 18:00 цагт түр зогсооно.

A- A A+

https://www.facebook.com/orkhonburtgel/videos/625834856417748

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх хэсэгт “Иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг санал авах өдрөөс 60 хоногийн өмнө зогсоож, санал авах өдрийн дараах өдрөөс сэргээнэ” гэж заасны дагуу иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг ажлын цагийн хуваарийн дагуу 2024 оны 04 сарын 26-ны өдрийн 18:00 цагт хааж сонгуулийн санал авах өдрийг дуустал хугацаанд түр зогсооно.