2023 оны жилийн эцсийн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн тайлан мэдээ

A- A A+
2023 оны жилийн эцсийн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн тайлан мэдээ