2024 оны I-р улирлын өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн тайлан мэдээ

A- A A+
2024 оны I-р улирлын өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн тайлан мэдээ